sobota, 17 czerwca 2017

Renowacja murawy boiska piłkarskiego w Pawłowie.
Przy placówce Oświatowej w Pawłowie ruszyły prace w zakresie 
modernizacji murawy boiska piłkarskiego, poprzez - orkę gruntu, wyrównanie nawierzchni, 
pokrycie nasionami trawy, pielęgnacja wraz z nawodnieniem w połączeniu nawożeniem.

Projekt realizowany z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół w Pawłowie 
w celu poprawieniu komfortu jego użytkowania. 

Organizacja i zakres prac związanych z odnowieniem murawy boiska 
w założeniu ma obejmować działania w obszarze ,,Prac Społecznych" 
z udziałem mieszkańców przyległych Sołectw w okresie przerwy wakacyjnej.